×
Vyhľadávanie v blogoch

Pestovanie cesnaku - choroby a škodcovia

Napriek tomu, že má cesnak svoju špecifickú vôňu a chuť, napádajú ho rovnako ako iné druhy zelenín rôzni škodcovia a choroby. Aké sú tie najčastejšie a ako sa proti nim brániť?

Fuzáriová hniloba

Fuzárium rozšírená pôdna hubová choroba, ktorá sa v pôde bežne vyskytuje a napáda rôzne druhy cibuľovín, vrátane tých okrasných. Významnejšie škody spôsobuje najmä v teplých vlhkých rokoch. Častejšie postihnutie je v ťažších pôdach. Spôsobuje nafialovelé sfarbenie koreňov cesnaku, kedy pri silnejšom napadnutí korene odumierajú, rastliny bývajú zakrpatené. Prevenciou je morenie pred výsadbou a správna doba výsadby, tj. čo najneskôr – koncom novembra alebo v decembri.

Háďatko zhubné

Je najnebezpečnejším škodcom cesnaku. Typickým príznakom napadnutia je praskanie podpučia, odumieranie koreňov, zakrpatenosť a žltnutie rastlín. Dokáže behom krátkej doby zlikvidovať celý porast, najmä v rokoch, keď má dobré podmienky pre svoj vývoj. Všetky napadnuté rastliny odstránime a bezpečne zlikvidujeme. Určite nepatrí do kompostu, teda ani nie do biologického odpadu. Po zbere sa pozemok posype dusíkatým vápnom v dávke 4–5 kg/ár, zapraví sa do pôdy, pokiaľ nie je pôda vlhká, tak sa zavlaží a celé sa prekryje nepriepustnou fóliou, ktorú po mesiaci zložíme. Je vysoký predpoklad, že háďatko zlikvidujeme až pod hranicu škodlivosti.

Hubomilka cesnaková

Mucha hubomilky kladie v predjarí vajíčka ku vzcházejúcemu cesnaku. Larva škodí vykusovaním pletív vnútri rastliny a môže byť až 1 cm dlhá. Napadnuté rastliny sú deformované, poškodené môžu byť tiež obalové suknice cibule cesnaku a dochádza k vyskočeniu strúčikov. Druhotne bývajú tiež rastliny napadnuté inými patogénmi, čo môže viesť až k ich úhynu. Najúčinnejšou ochranou je prikrytie pozemku bielou netkanou textíliou. Na väčších plochách je nutná chemická ochrana. V období, keď sú už viditeľné príznaky napadnutia, je už akákoľvek ochrana neúčinná.

Vlnovník cesnakový

Jedná sa o roztoča, ktorý nie je voľným okom viditeľný, jeho veľkosť je 0,1–0,3 mm, ľahko sa teda šíri vzduchom. Škodí hlavne na uskladnenom cesnaku, kde spôsobuje tzv. vyšeptávanie strúčikov, na rastlinách potom spôsobuje deformáciu listov. Vcelku účinné je morenie sadbového cesnaku Sulkou, ideálne už v priebehu septembra. Potom je nutné nechať cesnak rýchlo uschnúť a uskladniť na vetrané miesto až do doby výsadby. Konzumný cesnak skladujeme pri nízkych teplotách (znížime tým riziko vyšeptania), tento roztoč je vtedy málo aktívny.

Hrdzavitosť cesnaku

Je to hubová choroba, ktorej typickými príznakmi sú žlté až hrdzavé, neskôr tmavo hnedé kôpky na listoch. Zvýšený výskyt tejto choroby je najmä v rokoch s teplým vlhkým počasím, kedy pri silnom napadnutí môžu rastliny uhynúť. Dôsledné striedanie plodín a likvidácia pozberových zvyškov je vhodnou prevenciou. Zasiahnuť možno aj chemicky postrekom prípravku Ortiva.

Štítok: jesenné
Related articles

Menu

Kliknutím zobrazíte viac produktov.
Neboli nájdené žiadne výrobky.

Menu

Kliknutím zobrazíte viac produktov.
Neboli nájdené žiadne výrobky.

Menu